Dine pensjonsavtaler

Her får du:

  • Oversikt over dine pensjonsavtaler, aktiv opptjening og tidligere opptjening
  • Beregning av hva du vil få utbetalt i pensjon
  • Mulighet til å reservere eller fremskynde pensjonskapitalbevis til egen pensjonskonto

Norsk Pensjon er eid av syv livsforsikringsselskaper. Formålet er å gi innbyggere i Norge en samlet oversikt over opptjente pensjonsrettigheter.

Pensjonen din kan bestå av tre deler: folketrygd, tjenestepensjon/AFP og individuelle spareordninger.