Sjekk din pensjon

Her kan du få en samlet oversikt og prognose over dine antatte pensjonsrettigheter både i folketrygden, fra private tjenestepensjonsordninger og individuelle avtaler.

Har ikke mulighet til å logge inn?

Hvis du av ulike årsaker ikke kan logge inn på pensjonsportalen, har du her mulighet til å likevel få en oversikt.

Les mer

Foreign citizen

Difficulties logging in? Click on the link below.

Read more