Sjekk din pensjon

Her kan du få en samlet oversikt over dine antatte pensjonsrettigheter både i folketrygden, fra private tjenestepensjonsordninger og individuelle avtaler.

Du må logge inn via Id-porten.

Logg inn - se mine avtaler

MinID - BankID - Buypass Smartkort - Commfides

Får du ikke logget inn? / Difficulties logging in?

Reservasjon egen pensjonskonto

Ikon for egen pensjonskonto.

Det vil bli mulig å gjøre reservasjon fra 1. februar 2021. Du kan lese mer om egen pensjonskonto her.

Forbehold

Ikon for forbehold.

Norskpensjon.no gir deg en uforpliktende oversikt over dine pensjonsordninger hos pensjonsleverandørene som deltar med informasjon til portalen.

Etterlatte

Ikon for etterlatte.

Hvis du er pårørende/bobestyrer og ønsker opplysninger om og hvor avdøde har livsforsikringer og pensjoner, har du her mulighet til å få en oversikt.

Avkastningsportal

Ikon for avkastning.

Avkastningsportalen viser historisk avkastning på innskuddspensjon.

Om oss

Her kan du lese mer om hvem vi er, og hva vi gjør.

Pensjonsleverandører

Her kan du få en oversikt over hvem Norsk Pensjon innhenter data fra.