Egen pensjonskonto

Har du egen pensjonskonto? Her kan du gjøre reservasjonsvalg og få prisinformasjon.

Få full pensjonsoversikt

Her kan du få en samlet oversikt over dine antatte pensjonsrettigheter både i folketrygden, fra private tjenestepensjonsordninger og individuelle avtaler.

Om pensjon

Ikon for om pensjon.

Det norske pensjonssystemet er bygd på de tre pilarene folketrygd, tjenestepensjon/AFP og individuelle ordninger. Generell informasjon om det norske pensjonssystemet finner du her.

Forbehold

Ikon for forbehold.

Norskpensjon.no gir deg en uforpliktende oversikt over dine pensjonsordninger hos pensjonsleverandørene som deltar med informasjon til portalen.

Etterlatte

Ikon for etterlatte.

Hvis du er pårørende/bobestyrer og ønsker opplysninger om og hvor avdøde har livsforsikringer og pensjoner, har du her mulighet til å få en oversikt.

Avkastningsportal

Ikon for avkastning.

Avkastningsportalen viser historisk avkastning på innskuddspensjon.

Om oss

Her kan du lese mer om hvem vi er, og hva vi gjør.

Pensjonsleverandører

Her kan du få en oversikt over hvem Norsk Pensjon innhenter data fra.