Avkastningsportal

Avkastningsportalen viser historisk avkastning på innskuddspensjon.

Bedriftsmarkedet (Historisk avkastning på profiler der bedriftene har sine pensjonsordninger plassert)

Egen portal for privatmarkedet kommer snart. Avkastningsportalen for privatmarkedet vil vise profiler der pensjonskaptialbevis er plassert.


Pensjonsleverandører som er med

Følgende pensjonsleverandører leverer data til avkastningsportalen:

  • DNB liv
  • Storebrand
  • KLP
  • SpareBank 1
  • Gjensidige
  • Nordea Liv
  • Danica
  • Frende