Ikke mulighet til å logge inn?

Hvis du av ulike årsaker ikke kan logge inn på pensjonsportalen, har du her mulighet til å likevel få en oversikt.

Du kan be om informasjon fra tjenesten ved å benytte det elektroniske skjemaet nedenfor:

Forespørsel om egne livsforsikringer og pensjoner

Henvendelsen vil bli behandlet i løpet av 2-4 virkedager. Svaret du får fra Norsk Pensjon vil kun inneholde opplysninger om hvor eventuelle forsikrings- og pensjonsordninger befinner seg. For å få informasjon om ytelsens størrelse må du ta direkte kontakt med pensjonsleverandøren.

Personvern

Norsk Pensjon trenger fødselsnummer på den personen forespørselen gjelder for å oppnå sikker identifisering hos den aktuelle pensjonsleverandør. Fødselsnummer og øvrige opplysninger sendes på en sikker måte dersom du velger å bruke skjemaet på våre nettsider. Opplysningene vil ikke bli brukt til andre formål enn å besvare din forespørsel. Mottatte opplysninger vil bli slettet senest 4 uker etter mottak.

Forbehold

Det kan være rettigheter som ikke vises. Forsikringsordninger som kalles selvadministrerende gruppeliv, og som flere bedrifter har, fremkommer ikke.