Om oss


Formålet med Norsk Pensjon er å opprette og vedlikeholde en pensjonsportal som skal gi enkeltpersoner en samlet oversikt over forventet alderspensjon fra ulike pensjonsordninger, samt anvende portal- og infrastrukturløsning til annen virksomhet som naturlig er forbundet med hovedformålet.

Norsk Pensjon AS ble høsten 2006 stiftet av syv livsforsikringsselskaper.

Pensjonsportalen skal i samarbeid med NAV sammenstille informasjon fra private og offentlige tjenestepensjonsordninger og sammenlignbare data fra individuelle pensjons- og spareordninger. Portalen er ikke kommersiell, og er åpen for alle pensjonsinnretninger i privat sektor, både når det gjelder dataleveranser til portalen og eierskap i Norsk Pensjon AS.

Informasjonen som hentes, er lagret i pensjonsleverandørenes egne registre. Sikkerhetsnivået er svært høyt, og det er trygt og enkelt å sjekke pensjonen på denne måten. Ved å benytte våre påloggingsmetoder er man sikret at informasjonen kun gis til den det gjelder. All informasjon som innhentes via portalen slettes straks brukeren logger seg av tjenesten.