Organisasjon

Styret

Styret ble valgt av Generalforsamlingen 3. april 2019.

Styremedlemmer

 • Geir Holmgren, leder (Storebrand Livsforsikring AS)
 • Benedicte Brøgger (BI)
 • Kjartan Askim (DNB Livsforsikring AS)
 • Gunnar E. Børjesson (Kommunal Landspensjonskasse)
 • Kari Østerud (Senter for seniorpolitikk)

Varamedlemmer

 1. Helene Bjørkholt (Gjensidige Pensjonsforsikring AS)
 2. Vibeke Siljan Krohn (Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS)
 3. Espen Kløw (Pensjonskasseforeningen)
 4. Vegard Stenersen (SpareBank 1 Forsikring AS)

Observatører

 • Øvrige medlemmer av det tidligere interimstyret
 • Finans Norge

 

Eiere

Norsk Pensjon AS ble høsten 2006 stiftet av syv livsforsikringsselskaper, som alle da var medlemmer i Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) - nå Finans Norge (FNO).

 

Dagens eiere:
Firma Eierfordeling - antall aksjer
DNB Livsforsikring AS5000 
Storebrand Livsforsikring AS5000
Kommunal Landspensjonskasse (KLP)4999
Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS2600 
SpareBank 1 Forsikring AS 1600 
Danica Pensjonsforsikring AS  400 
Gjensidige Pensjonsforsikring AS   400 
Pensjonskasseforeningen      1