Organisasjon

Styret

Styremedlemmer

  • Geir Holmgren, leder (Storebrand Livsforsikring AS)
  • Kjartan Askim (DNB Livsforsikring AS)
  • Gunnar E. Børjesson (Kommunal Landspensjonskasse)
  • Kari Østerud (Senter for seniorpolitikk)
  • Benedicte Brøgger (BI)

Varamedlemmer

  1. Helene Bjørkholt (Gjensidige Pensjonsforsikring AS)
  2. Anne Marit Benterud (Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS)
  3. Bjarne Refsnes (Pensjonskasseforeningen)
  4. Vegard Stenersen (SpareBank 1 Forsikring AS)

Observatører

  • Finans Norge

 

Eiere

Norsk Pensjon AS ble høsten 2006 stiftet av syv livsforsikringsselskaper, som alle da var medlemmer i Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) - nå Finans Norge.

 

Dagens eiere:
Firma Eierfordeling - antall aksjer
DNB Livsforsikring AS5000 
Storebrand Livsforsikring AS5000
Kommunal Landspensjonskasse (KLP)4999
Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS2600 
SpareBank 1 Forsikring AS 1600 
Danica Pensjonsforsikring AS  400 
Gjensidige Pensjonsforsikring AS   400 
Pensjonskasseforeningen      1