Om pensjon

Alderspensjon kan bestå av 3 deler; folketrygd, tjenestepensjon/AFP og i noen tilfeller individuelle ordninger.

Pensjon får du fra folketrygden og fra tjenestepensjonsordninger gjennom nåværende og eventuelt tidligere arbeidsgivere. I tillegg kan du ha individuelle pensjonsordninger, samt AFP.

Pensjonsmodell2

For en nøytral og oversiktlig informasjon om pensjon i Norge, kan du gå til nettsiden www.minpensjon.no.