Pensjonsordninger

Pensjonsportalen skal gi deg en samlet oversikt over forventet alderspensjon fra ulike pensjonsordninger. Nye tilsluttes jevnlig, slik at du får mest mulig oppdaterte pensjonsdata. Her finner du en oversikt over selskaper som levererer data til oss per i dag:

Pensjonsinnretning Alderspensjon Uførepensjon Etterlatte & Livsforsikring
Glommens og Laagens Brukseierforenings Pensjonskasse Ja Ja Ja
Næringslivets Hovedorganisasjons Konsernpensjonskasse I Ja Ja Ja
LKAB Norge AS Pensjonskasse Ja Ja Ja
Adresseavisens Pensjonskasse Ja Ja Ja
Sparebanken Hedmarks pensjonskasse Ja Ja Ja
HC Norge Pensjonskasse Ja Ja Ja
Nordea Norge Pensjonskasse Ja Ja Ja
Gjensidige Pensjonsforsikring AS Ja Ja Ja
Aibel AS Pensjonskasse Ja Ja Ja
Sparebank 1 Nord-Norge Pensjonskasse Ja Ja Ja
Höegh Pensjonskasse Ja Ja Ja
Sparebanken Møres pensjonskasse Ja Ja Ja
Mondelez Norge Pensjonskasse Ja Ja Ja
Silver Pensjonsforsikring AS Ja Nei Nei
BW Gas Pensjonskasse Ja Ja Ja
Norsk Hydros Pensjonskasse Ja Ja Ja
Ringerikes Sparebanks Pensjonskasse Ja Ja Ja
NHST Media Group pensjonskasse Ja Ja Ja
Teknologisk Institutt Pensjonskasse Ja Ja Ja
Aker Pensjonskasse Ja Ja Nei
DNV GL Pensjonskasse Nei Nei Nei
Lofotkraft Pensjonskasse Nei Nei Nei
Nettbuss Pensjonskasse Nei Nei Nei
Nordkraft Pensjonskasse Nei Nei Nei
Energiselskapenes Fellespensjonskasse Nei Nei Nei
Haugaland Kraft Pensjonskasse Nei Nei Nei
Alfred Berg Kapitalforvaltning Pensjonskasse Ja Ja Ja
Gjensidige Pensjonskasse Ja Nei Nei
Hafslund og Infratek Pensjonskasse Ja Nei Nei
MP Pensjon Ja Nei Nei
Skanska Norge Konsernpensjonskasse Ja Nei Nei
KLP Bedriftspensjon AS Ja Nei Nei
Frende Livsforsikring AS Ja Nei Nei
Pensjon Pluss AS Ja Nei Nei
DNB Livsforsikring AS Ja Nei Nei
Storebrand Livsforsikring AS Ja Nei Nei
Lørenskog Kommunale pensjonskasse Ja Nei Nei
CHC Norge Pensjonskasse Ja Nei Nei
Høyres Pensjonskasse Ja Nei Nei
Nortura Konsernpensjonskasse Ja Nei Nei
Kommunal Landspensjonskasse (KLP Liv) Nei Nei Nei
Nordea Liv Ja Ja Ja
Sparebank 1 Forsikring Ja Ja Ja